صفحه اصلی

ایمیل به سایت

درباره ما

فید مقالات

فید پیام‌ها


فیسبوک جمهوری‌خواهی


خبرنامه مطالب سایت

جمهوری‌خواهی

میرحسین موسوی به بیمارستان منتقل شد

میرحسین موسوی به دلیل وخامت وضعیت جسمی به بیمارستان منتقل شده است.
به گزارش سایت کلمه، مهندس موسوی در حالی با تدابیر امنیتی به بیمارستان منتقل شده است که چند ماه قبل پزشکان خواستار اقدام عاجل برای بازیابی توان قلب وی شده بودند، اما مسئولان امنیتی در این زمینه تعلل کرده‌اند.